Person holding sign with text !ECO not EGO!.
Speed-dating om livsstilsfrågor

Sverige är ett av de länder i världen som har allra störst påverkan på naturen per person. Vi lever upp resurser betydligt snabbare än vad jorden klarar av. Det krävs stora förändringar i livsstil och konsumtion, på individuell, nationell och global nivå om vi och världen ska kunna nå de globala målen till 2030.

Syfte

Att ge eleverna möjlighet att ta ställning till hur mycket de kan tänka sig att minska sitt ekologiska fotavtryck, och hur det ska gå till.

Förberedelser

Möblera enligt beskrivningen. Se också till att eleverna har grundläggande kunskap om de globala målen och om vad deras personliga val kan innebära.

Gör så här

 1. Börja med att möblera om i klassrummet så att ni har ett långbord med stolar utmed båda långsidorna. Alternativt kan ni sätta två rader stolar mot varandra utan bord.
 2. Eleverna sätter sig på stolarna så att de tittar på varandra.
 3. Fråga: Vad kan du tänka dig att ändra på i din livsstil?
 4. Ge dina elever en fråga från listan och 30 sekunders betänketid där de funderar på frågan.
 5. Eleverna diskuterar frågan med sin partner i en minut.
 6. Lyft frågan kort i hela gruppen.
 7. Eleverna på ena sidan av bordet reser sig upp och flyttar ett steg så att alla får en ny samtalspartner.
 8. Du ger en ny fråga och upprepar förfaringssättet tills frågor tar slut.

Frågor

Kan du:
 • … sopsortera mera?
 • … duscha i stället för att bada i kar?
 • … äta vegetariskt eller mindre kött?
 • … använda tygpåsar till grönsaker och frukt?
 • … sluta använda plastkassar?
 • … handla oftare på loppis och second hand?
 • … shoppa mindre?
 • … tvätta kläder i 40 grader i stället för i 60?
 • … välja ekologisk mat om det går?
 • … behålla mobilen så länge den fungerar?
 • … cykla, åk buss eller tåg i stället för bil oftare?
 • … avstå från att flyga?
 • … inte lämna dator, TV och spel på standby?
 • … bara använda LED-lampor?
 • … välja närproducerade varor (när det finns)?

WORLD'S CHILDRENS PRIZE FOUNDATION

Långgatan 13, 647 30, Mariefred, Sweden
Phone: +46-159-129 00 • info@worldschildrensprize.org

© 2020 World’s Children’s Prize Foundation. All rights reserved. WORLD'S CHILDREN'S PRIZE®, the Foundation's logo, WORLD'S CHILDREN'S PRIZE FOR THE RIGHTS OF THE CHILD®, WORLD'S CHILDREN'S PARLIAMENT®, WORLD'S CHILDREN'S OMBUDSMAN®, WORLD'S CHILDREN'S PRESS CONFERENCE® and YOU ME EQUAL RIGHTS are service marks of the Foundation.

 
x
x
x